Các loại bệnh ung thư
Ung thư gan

Ung thư gan

Ung thư gan (ung thư biểu mô tế bào gan) là một ung thư phát sinh từ gan. Ung thư gan là loại ung ...

Ung thư thanh quản

Ung thư thanh quản

Ung thư thanh quản là bệnh lý mà các tế bào ác tính (ung thư) hình thành trong mô thanh quản. Ung ...